Συντήρηση και φροντίδα. Η αμέλεια στοιχίζει!

Μην αφήνετε το σπίτι σας να ξοδεύει χωρίς έλεγχο. Μάθετε πώς να ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες που φουσκώνουν τους λογαριασμούς κατανάλωσης όπως το νερό, το ηλεκτρικό, το πετρέλαιο κλπ.

Πάρτε το κόστος του ζεστού νερού στα χέρια σας..πληρώνοντας 35% λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα !!

Η παρασκευή ζεστού νερού κατανάλωσης, έχει τη δυνατότητα να γίνεται άμεση και κάθε φορά που τη χρειαζόμαστε να βρίσκεται στην θερμοκρασία και στην ποσότητα που επιθυμούμε..